Jaki jest najstarszy a jaki najmłodszy Park Narodowy?

Print Friendly, PDF & Email

Czas czytania: < 1 min. Jaki jest najstarszy a jaki najmłodszy Park Narodowy? | Pieniny w pytaniach i odpowiedziach

Czas czytania: < 1 min.
Print Friendly, PDF & Email

Jaki jest najstarszy a jaki najmłodszy Park Narodowy?

Obecnie w Polsce znajdują się 23 parki narodowe (2022). Najwięcej parków narodowych znajduje się w województwie małopolskim (6, w tym Magurski PN, który znajduje się na terenie województwa małopolskiego i podkarpackiego). Następnym województwem z kilkoma parkami narodowym jest województwo podlaskie – aż 4 parki narodowe.

Nasze najstarsze parki narodowe to utworzone w 1932 roku Pieniński PN (1 czerwca 1932) i Białowieski PN (11 sierpnia 1932).

Najmłodszy park narodowy “Ujście Warty” został założony w 2001 roku.

Największy i najmniejszy PN

Największym parkiem narodowym jest Biebrzański Park Narodowy, a najmniejszym Ojcowski Park Narodowy.

Park narodowy – jedna z form ochrony przyrody w Polsce. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z 2004 r. obejmuje obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi, o powierzchni nie mniejszej niż 1000 ha, na którym ochronie podlega cała przyroda oraz walory krajobrazowe. Park narodowy tworzy się w celu zachowania różnorodności biologicznej, zasobów, tworów i składników przyrody nieożywionej i walorów krajobrazowych, przywrócenia właściwego stanu zasobów i składników przyrody oraz odtworzenia zniekształconych siedlisk przyrodniczych, siedlisk roślin, siedlisk zwierząt lub siedlisk grzybów.

Zasoby przyrodnicze parków narodowych zalicza się do strategicznych zasobów naturalnych Polski zgodnie z art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju.

Wikipedia, hasło park narodowy, dostęp: sierpień 2022

Parki narodowe w Polsce, źródło: Wikimedia

error: Content is protected !!