Gdzie w Polsce znajdują się Pieniny?

Czas czytania: 2 min.
Print Friendly, PDF & Email

Gdzie w Polsce znajdują się Pieniny?

Pieniny położone są w Karpatach, w południowej Polsce i północnej Słowacji. „Stanowią centralne wypiętrzenie Pienińskiego Pasa Skałkowego” [Nyka, 2010].

Pieniny na terenie Polski znajdują się na terenie województwa małopolskiego, w powiecie nowotarskim, na terenie gmin: Czorsztyn, Krościenko nad Dunajcem, Łapsze Niżne, Nowy Targ i Szczawnica.

Popularne, umowne turystyczne granice Pienin wyznaczają: „od zachodu rzeka Białka, od północy jezioro Czorsztyńskie, rzeka Krośnica i potok Grajcarek, od wschodu przełęcz Rozdziela (ok. 800 m n.p.m.), od południa potoki Kamionka i Lipnik, Dunajec i rzeki Niedziczanka i Łapszanka” [Nyka, 2010]

Pieniński Pas Skałkowy – wąski pas skał, zbudowany głównie z mało odpornych na wietrzenie wapieni, margli, łupków ilastych i iłowców kredowych, wśród których występują łuski, bryły lub soczewy odporniejszych wapieni jurajskich. Wyznacza on granicę między Karpatami Zewnętrznymi a Karpatami Wewnętrznymi (na terenie Polski Karpatami Centralnymi). Tworzy wygięty na północ łuk o długości ok. 600 km i szerokości od kilkuset metrów do 20 km, od okolic Wiednia aż po Karpaty Marmaroskie w Rumunii. Nie tworzy jednak zwartego masywu górskiego, ponieważ na większości swojego obszaru przykryty jest trzecio- i czwartorzędowymi osadami. Miejscami wapienie jurajskie wyodrębnione w wyniku procesu denudacji wychodzą na powierzchnię w postaci izolowanych stromych form skalnych, na terenie Słowacji i Polski tworząc niewielki łańcuch górski.

Wikipedia, dostęp sierpień 2022

Miejscowości Pienin

Miejscowości leżące w Pieninach to: Szczawnica, Krościenko nad Dunajcem, Szlachtowa, Jaworki, Sromowce Niżne, Sromowce Wyżne, Hałuszowa, Krośnica, Czorsztyn, Niedzica, Łapsze Niżne, Łapsze Wyżne, Frydman, Dursztyn, Krempachy, Falsztyn i Trybsz.

Grywałd – mimo, że nie leży geograficznie na terenie Pienin to etnograficznie jest miejscowością pienińską zamieszkałą przez górali pienińskich.

Pieniny (514.12) – pasmo górskie w łańcuchu Karpat, położone w południowej Polsce i północnej Słowacji, będące najwyższą częścią długiego, porozdzielanego pasa skałek wapiennych (Pieniński Pas Skałkowy).

Wikipedia, dostęp sierpień 2022

Pieniny na mapie Polski

Pieniny na mapie Polski; Opracowanie własne na podstawie ogólnodostępnych danych z PZGIK oraz GDOŚ

Pieniny na mapie województwa małopolskiego

Pieniny na mapie województwa małopolskiego; Opracowanie własne na podstawie ogólnodostępnych danych z PZGIK oraz GDOŚ

"Pieniny stanowią centralne wypiętrzenie Pienińskiego Pasa Skałkowego (...) Grupa górska Pienin wznosi się na płn.-wsch. od Tatr, jako samodzielne pasmo, 35 km długości i 4-5 km szerokości." [Nyka, 2010]

Pieniny na mapie powiatu nowotarskiego

Pieniny na mapie powiatu nowotarskiego; Opracowanie własne na podstawie ogólnodostępnych danych z PZGIK oraz GDOŚ

Pieniny na mapie gmin Czorsztyn, Krościenko nad Dunajcem, Łapsze Niżne, Nowy Targ i Szczawnica

Pieniny na mapie gmin Czorsztyn, Krościenko nad Dunajcem, Łapsze Niżne, Nowy Targ i Szczawnica; Opracowanie własne na podstawie ogólnodostępnych danych z PZGIK oraz GDOŚ

Bibliografia:

  1. Józef Nyka, Pieniny przewodnik, wyd. Trawers, 2010
  2. Wikipedia, hasło Pieniny, Pieniński Pas Skałkowy, dostęp: sierpień 2022


error: Content is protected !!