Zamknięta Droga Pienińska

Print Friendly, PDF & Email

Czas czytania: 4 min. Zamknięta Droga Pienińska | Droga Pienińska w Przełomie Dunajca będzie zamknięta dla zwiedzających w okresie od 3 kwietnia do 30 czerwca 2023

Czas czytania: 4 min.
Print Friendly, PDF & Email

Aktualności

Droga Pienińska z powrotem otwarta! 🙂


Vážení návštevníci Pieninského národného parku, od dnes 10.07.2023 je turistická trasa v Prielome Dunajca opäť otvorená.

Avšak rekonštrukčné práce stále prebiehajú až do 31.08.2023. Ospravedlňujeme sa za obmedzenia. Veríme, že po ukončených prácach bude zážitok z národného parku o to pohodlnejší. Preto v záujme bezproblémového priebehu prác prosíme o ohľaduplnosť a trpezlivosť, o dodržiavanie návštevného poriadku národného parku a o dodržiavanie pravidiel slušného správania.

Turistická trasa v Prielome Dunajca je prístupná pre peších turistov a cyklistov. Pre návštevníkov na kolobežkách a kolieskových korčuliach z dôvodu vlastnej bezpečnosti a z dôvodu bezpečnosti ostatných účastníkov trasa nie je určená.

Ďakujeme za pochopenie.

źródło: FB: PIENAP

Tłumaczenie na język polski:

Szanowni goście Pienińskiego Parku Narodowego, od dziś 10.07.2023 trasa turystyczna Przełomem Dunajca jest ponownie otwarta.
Jednak prace remontowe wciąż trwają do 31.08.2023. Przepraszamy za ograniczenia. Wierzymy, że po zakończeniu prac korzystanie z parku narodowego będzie jeszcze bardziej komfortowe. Dlatego w trosce o sprawny przebieg prac prosimy o rozwagę i cierpliwość, przestrzeganie regulaminu zwiedzania parku narodowego oraz przestrzeganie zasad kulturowego zachowania.
Trasa turystyczna w Przełomie Dunajec jest dostępna dla pieszych i rowerzystów. Trasa nie jest przeznaczona dla zwiedzających na hulajnogach i rolkach ze względu na bezpieczeństwo własne oraz innych uczestników.
Dziękujemy za zrozumienie.


Komunikat PIENAPu | Zamknięta Droga Pienińska

ZAMKNIĘCIE SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH W PIENIŃSKIM PARKU NARODOWYM

Administracja Pienińskiego Parku Narodowego z siedzibą w Spiskiej Starej Wsi informuje odwiedzających Pieniński Park Narodowy (PIENAP), że Droga Pienińska w Przełomie Dunajca będzie zamknięta dla zwiedzających w okresie od 3 kwietnia do 30 czerwca 2023 r. z powodu trwających prac remontowych. Zamknięty zostanie również żółty szlak turystyczny na odcinku Targov – Huta. Powodem zamknięcia jest duży, całodobowy ruch pienińskiej drogi, ruch turystyczny uniemożliwiający przeprowadzenie wymagających technicznie prac rekonstrukcyjnych, ruch maszyn budowlanych, przenoszenie materiałów, prace ziemne, modyfikacja nawierzchni jezdni na całej szerokości itp.

Odwiedzający mogą korzystać z alternatywnych tras turystycznych na terenie parku narodowego. Osoby zainteresowane przejściem z Czerwonego Klasztoru do Leśnicy lub w przeciwnym kierunku mogą skorzystać z niebieskiej trasy turystycznej Czerwony Klasztor – Cerla – Targov – Lesnica. Po tej trasie można również poruszać się rowerem, ale trasa jest odpowiednia tylko dla doświadczonych rowerzystów.

Jednocześnie prosimy usługodawców z branży turystycznej o wcześniejsze informowanie swoich klientów o zamknięciu w/w tras.

ODWIEDZAJĄCYCH PROSIMY O ZROZUMIENIE, CIERPLIWOŚĆ I SZANOWANIE POWYŻSZYCH OGRANICZEŃ.

Dziękujemy.

Pieniński Park Narodowy


⚠️⚠️⚠️ UZÁVERA TURISTICKÝCH TRÁS v PIENINSKOM NÁRODNOM PARKU ⛔

👉 Správa Pieninského národného parku so sídlom v Spišskej Starej Vsi oznamuje návštevníkom Pieninského národného parku, že v období od 03. apríla do 30. júna 2023 z dôvodu prebiehajúcich rekonštrukčných prác bude pieninská cesta v Prielome Dunajca pre verejnosť uzatvorená. Rovnako bude uzatvorená aj žltá turistická trasa v úseku Targov – Huta.

👉 Dôvodom uzávery je vysoká, celodenná návštevnosť pieninskej cesty, pohyb turistov neumožňuje vykonávať technicky náročne rekonštrukčné práce, znemožňuje pohyb stavebných strojov, presun materiálov, výkopové práce, úpravu povrchu cesty v celej šírke a pod.

Návštevníci územia môžu využiť alternatívne turistické trasy na území národného parku. V prípade záujmu pešieho prechodu z Červeného Kláštora do Lesnice, prípadne v opačnom smere, je možné využiť modrú turistickú trasu Červený Kláštor – Cerla – Targov – Lesnica. Po tejto trase je možné presúvať sa aj na bicykli, avšak trasa je vhodná len pre skúsených cyklistov.

Zároveň žiadame poskytovateľov služieb v cestovnom ruchu, aby vopred informovali aj svojich klientov o uzávere uvedených trás.

PROSÍME NÁVŠTEVNÍKOV ÚZEMIA O POCHOPENIE , TRPEZLIVOSŤ a REŠPEKTOVANIE UVEDENÝCH OBMEDZENÍ.

Ďakujeme.

Pieninský národný park

Klub slovenských turistov – KST — w Pieninský národný park.

źródło: https://www.facebook.com/pages/Pieninsk%C3%BD%20n%C3%A1rodn%C3%BD%20park/2148160585481769/

Przypominamy, że na Drodze Pienińskiej po stronie słowackiej, na terenie Pienińskiego narodneho parku (PIENAP) nadal prowadzony jest remont – szlak czerwony od ujścia Leśnickiego Potoku do Czerwonego Klasztoru jest zamknięty ⭕️. Prace będą prowadzone co najmniej do 10 lipca 2023 r.
Ze względu na prowadzenie prac szczególnie wrażliwych (stabilizacja ostatniej warstwy nawierzchni) i częste łamanie zakazu przebywania na tym terenie, zapowiadane są liczne kontrole przestrzegania przepisów i ❗️bardzo wysokie kary za łamanie prawa i powstałe szkody. 

FB: Pieniński Park Narodowy

Mapa zamkniętych szlaków | Zamknięta Droga Pienińska

Mapa | zamknięta Droga Pienińska | remont 2023
mapa zamkniętych szlaków, Tomas Grman (źródło: Facebook)

Czy w okresie zamknięcia Drogi Pienińskiej będzie można przejść ze Szczawnicy do Leśnicy?

Tak! Zamknięcie Drogi Pienińskiej nie dotyczy początkowego odcinka przy turystycznym przejściu granicznym do skrętu do miejscowości Leśnica.

Można też dojść do Leśnicy przez góry. A dokładniej np. wyjechać na Palenicę (albo wejść na piechotę), następnie przejść do przełęczy pod Szafranówką i zejść żółtym szlakiem do Leśnicy.


Jak przejść z Czerwonego Klasztoru do Leśnicy mimo zamknięcia Drogi Pienińskiej

Istnieje niebieski szlak łączący Czerwony Klasztor z Leśnicą (przez przełęcz Cerla 610 m n.p.m. i Targov 665 m n.p.m.). Jednak ma on typowo górski charakter. W przeciwieństwie do tymczasowo zamkniętej rekreacyjnej drogi pieszo-rowerowej prowadzącej Drogą Pienińską. Szlak ten można pokonać na rowerze, jednak należy mieć na uwadze, że nie jest to prosta droga rowerowa a prosty szlak górski.

Profil wysokościowy trasy

  • Czerwony Klasztor – start z ok. 460 m n.p.m.
  • następny punkt na trasie to sedlo Cerla 605 m n.p.m., czyli po pol. przełęcz pod Klasztorną Górą
  • najwyższy punkt na trasie to nieco ponad 700 m n.p.m.
  • następny punkt na trasie to Targov 677 m n.p.m., czyli przełęcz Limierz
  • Leśnica – Koniec to ok. 450 m n.p.m.
  • Łączne przewyższenie na tej trasie to około 300 m, dla porównania na tymczasowo zamkniętym odcinku Drogi Pienińskiej przewyższenie w tym kierunku wynosi około 150 m przewyższenia
  • W przypadku sprawdzania przewyższeń w dolinach, np. w przełomie Dunajca, mogą pojawić się błędne wyliczenia. Tak też jest w przypadku korzystania z mapy.cz oraz mapa-turystyczna.pl; Poprawne dane w przypadku przewyższenia w przełomie Dunajca wskazuje m.in. słowacka TuristickaMapa.sk dostępna pod adresem https://mapy.dennikn.sk/error: Content is protected !!