Pieniny i inne góry – czy potrzeba wynajmować przewodnika?

Print Friendly, PDF & Email

Czas czytania: 3 min. Wynajem przewodnika górskiego to niemały koszt, szczególnie dla małej grupy. Czasami zastanawiamy się czy warto skorzystać z usług licencjonowanych przewodników. Byłaby to przecież oszczędność. Dlatego skupimy się w tym artykule na podstawach prawnych, czyli kiedy wynajem przewodnika to konieczność.

Czas czytania: 3 min.
Print Friendly, PDF & Email

Usługi przewodnickie Pieniny

Wynajem przewodnika górskiego to niemały koszt, szczególnie dla małej grupy. Czasami zastanawiamy się czy warto skorzystać z usług licencjonowanych przewodników. Byłaby to przecież oszczędność. Dlatego skupimy się w tym artykule na podstawach prawnych, czyli kiedy wynajem przewodnika to konieczność.

Przewodnik górski wymagany

Organizując wycieczkę, czy to jako biuro podróży czy nauczyciel a nawet jako osoba prywatna dla swojej rodziny często brak jest informacji wprost kiedy potrzeba nam przewodnika a kiedy nie. Przepisy jakie możemy znaleźć w internecie często są nieaktualne. A wyszukiwanie aktualnych zajmuje sporo czasu. Jednak chcąc uniknąć ewentualnych problemów szukamy informacji dalej. Dlatego chcemy Wam uprościć to poszukiwanie poprzez nasz artykuł.

Polska – góry

W polskich górach nieaktualny już jest przepis nakazujący wynajem przewodnika, jeśli grupa chciała wejść powyżej 1 000 m n.p.m.

Obowiązujące przepisy:

 • Każdy kto “wykonuje wykonuje odpłatnie zadania przewodnika górskiego bez uprawnień wymaganych dla określonego obszaru górskiego (…) podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.” Dz.U.2019.0.821 t.j. – Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń Art. 60 Rozdział VIII Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu

 • Każdy kto “przywłaszcza sobie stanowisko, tytuł lub stopień albo publicznie używa lub nosi odznaczenie, odznakę, strój lub mundur, do których nie ma prawa, podlega karze grzywny do 1.000 złotych albo karze nagany.” Dz.U.2019.0.821 t.j. – Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń Art. 61. Przywłaszczanie lub bezprawne używanie stanowiska, tytułu, stopnia, odznaki, stroju lub munduru

 • Dz.U.2019.0.821 t.j. – Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (WPROWADZANIE W BŁĄD CO DO POSIADANYCH UPRAWNIEŃ) Art.138d:
 • §1. Kto, podejmując zadania przewodnika górskiego na określonym obszarze górskim wprowadza w błąd co do posiadanych uprawnień, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.
 • § 2. Tej samej karze podlega organizator turystyki lub przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych, który wprowadza podróżnych w błąd co do uprawnień osób, którym powierza wykonywanie zadań przewodnika górskiego.

 • Zadania przewodnika górskiego Dz.U.2020.2211 t.j. Rozdział 4 Przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek Art. 20 Zadania przewodnika turystycznego i pilota wycieczek: (…) Do zadań przewodnika turystycznego należy oprowadzanie turystów lub odwiedzających, udzielanie fachowej i aktualnej informacji o kraju, odwiedzanych miejscowościach, obszarach i obiektach, sprawowanie opieki nad turystami lub odwiedzającymi w zakresie wynikającym z umowy, a podczas prowadzenia turystów w górach troska o ich bezpieczeństwo w szczególności podczas wyjść wymagających odpowiednich technik i specjalistycznego sprzętu. (…)

 • Regulaminy Parków Narodowych (w większości PN obowiązek wynajmu przewodnika dla grupy zorganizowanej, ale TPN nie wprowadza takiego obowiązku dla grup zorganizowanych osób dorosłych),
 • Pieniński Park Narodowy: Regulamin
 • Tatrzański Park Narodowy: Regulamin
 • Gorczański Park Narodowy: Regulamin
 • Babiogórski Park Narodowy: Regulamin

 • Regulaminy Lasów Państwowych (na terenie rezerwatów przyrody)

Usługi przewodnickie Pieniny | Zarezerwuj przewodnika na wycieczkę w Pieniny

Polecani przewodnicy pienińscy na wycieczkę w Pieniny:

Przewodnicy pienińscy * – nazwa przewodnicy pienińscy to nie jest oficjalna nazwa uprawnień przewodnickich; zwyczajowo mówi się tak na lokalnych przewodników, z których zdecydowana większość ma uprawnienia państwowe przewodnika górskiego na obszar Beskidów (tzw. przewodnicy beskidzcy); wśród lokalnych przewodników są również przewodnicy z uprawnieniami na Tatry (tzw. przewodnicy tatrzańscy); Zarówno przewodnicy beskidzcy, jak i tatrzańscy, mogą prowadzić wycieczki po terenie Pienin oraz Pienińskiego Parku Narodowego

JOANNA OPYRCHAŁ

 • Przewodnik górski (Beskidzki III klasy),
 • Międzynarodowy Przewodnik Górski UIMLA,
 • Upoważnienie Pienińskiego Parku Narodowego,
 • Licencja Gorczańskiego Parku Narodowego,
 • Licencja Babiogórskiego Parku Narodowego,
 • mgr inż. zootechnik,
 • Przodownik Turystyki Górskiej PTTK,
 • miejscowość: Krościenko nad Dunajcem / Szczawnica

pgsokolica@gmail.com | +48 577 834 330

strona: www.pgsokolica.com

JAKUB WOLSKI

 • Przewodnik górski (Beskidzki III klasy),
 • Upoważnienie Pienińskiego Parku Narodowego,
 • Licencja Gorczańskiego Parku Narodowego,
 • Licencja Babiogórskiego Parku Narodowego,
 • Uprawnienia do prowadzenia grup w języku angielskim, English-speaking Mountain Guide (Pieniny, Beskids)
 • Flisak,
 • Przodownik Turystyki Górskiej PTTK,
 • Znakarz szlaków PTTK
 • miejscowość: Krościenko nad Dunajcem

tel. 792 544 791 | przewodnikpieninski@gmail.com

strona: www.przewodnikpieninski.pl


WYCIECZKI Z PRZEWODNIKIEM BESKIDY, PIENINY, PODHALE, SŁOWACJA

Zarezerwuj przewodnika na wycieczkę

error: Content is protected !!