Wyjazd za granicę – Słowacja (2022 r.)

Print Friendly, PDF & Email

Czas czytania: 2 min. Nowe zmiany w przepisach wjazdu na Słowację – 2022r.

Czas czytania: 2 min.
Print Friendly, PDF & Email

Od 6 kwietnia 2022 roku następuje zmiana zasad przekraczania granicy polsko-słowackiej.

Najważniejsze zmiany:

 • Dla osób przybywających na Słowację przestaje obowiązywać zarówno obowiązek rejestracji w eHranica, jak i obowiązkowa kwarantanna dla osób niezaszczepionych.
 • Zniesiony zostaje obowiązek noszenia maseczek na zewnątrz (obowiązek ten dotyczył przebywania w odległości mniejszej niż dwa metry od osoby spoza wspólnego gospodarstwa domowego).
 • Obowiązek noszenia maseczek pozostaje jednak:
  • na imprezach masowych zarówno w pomieszczeniach jak i w plenerze,
  • we wszystkich wnętrzach obiektów użyteczności publicznej – biurach, sklepach, obiektach usługowych, obiektach imprez sportowych i kulturalnych, zakładach pracy itp.,
  • w komunikacji miejskiej – komunikacja miejska, pociągi, autobusy podmiejskie i dalekobieżne,
  • w przewozach osób nie będących członkami wspólnego gospodarstwa domowego – taksówki, kolejki linowe, pojazdy przewożące m.in. pracowników do pracy lub zakwaterowania.

Szczegółowy wykaz znajduje się w nowym rozporządzeniu ÚVY SR nr. 31/2022

Więcej informacji: https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=od-6-aprila-pri-vstupe-na-slovensko-nie-je-potrebna-registracia-v-ehranica-ani-karantena-pre-nezaockovanych


Od stredy 6. apríla 2022 je zrušená vyhláška ÚVZ SR č. 28/2022, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie SR. 

Pre prichádzajúcich na Slovensko tak zaniká tak povinnosť registrácie na eHranica, ako aj povinná karanténa pre nezaočkované osoby. Naďalej však odporúčame obozretnosť, sledovať svoj zdravotný stav a v prípade objavenia sa príznakov COVID-19 kontaktovať svojho všeobecného lekára, resp. pediatra.

Zároveň od 6. apríla 2022 sa ruší povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest v exteriéri (táto povinnosť platila, ak sa ste sa nachádzali menej ako dva metre od osoby mimo spoločnej domácnosti).

Naďalej však ostáva povinnosť nosiť respirátor:

 • na hromadných podujatiach ako v interiéri, tak aj v exteriéri,
 • vo všetkých interiéroch verejných budov – úrady, obchody, prevádzky služieb, budovy športových a kultúrnych podujatí, pracoviská a podobne,
 • v prostriedkoch verejnej dopravy – MHD, vlaky, prímestské a diaľkové autobusy,
 • v preprave s osobami, ktoré nie sú členmi spoločnej domácnosti – taxislužby, lanovky, vozidlá prepravujúce napr. pracovníkov do zamestnania alebo ubytovania.

Rozsah výnimiek zostáva bez zmeny, podrobný zoznam je uvedený v novej vyhláške ÚVY SR č. 31/2022, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest (PDF, 226 kB).

https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=od-6-aprila-pri-vstupe-na-slovensko-nie-je-potrebna-registracia-v-ehranica-ani-karantena-pre-nezaockovanych

error: Content is protected !!