Czy Pieniny są wysokie?

Print Friendly, PDF & Email

Czas czytania: < 1 min. Czy Pieniny są wysokie? | Pieniny w pytaniach i odpowiedziach

Czas czytania: < 1 min.
Print Friendly, PDF & Email

Czy Pieniny są wysokie?

Pieniny zaliczane są do gór średnich, podobnie jak Beskidy. Są to góry o wysokościach do 1500 m n.p.m. Nie ma tu duże (jak w Tatrach) wysokości względnych.

Wysokość względna – pionowa odległość (wysokość) jakiegoś punktu względem punktu odniesienia innego niż poziom morza. Mówiąc o wysokości względnej, najczęściej ma się na myśli wysokość szczytów górskich w stosunku do den dolinnych lub bezpośrednio otaczających je wyżyn lub nizin. Stanowi ona podstawę rozróżnienia dwóch wielkich form terenu: wyżyn i gór.

Wysokość bezwzględna – pionowa odległość (wysokość) danego punktu względem przyjętego punktu odniesienia, którym jest średni poziom morza. Wysokość bezwzględna oznaczana jest skrótem n.p.m., czyli nad poziomem morza.

Wikipedia, dostęp: sierpień 2022

Wysokość względna i bezwzględna

Można obliczyć wysokość względną pomiędzy szczytem Trzech Koron (982 m n.p.m.) a pomiędzy Krościenkiem nad Dunajcem (423 m n.p.m.), która wynosi 550 metrów.

góry niskie, 

geogr. góry o wysokościach do 500–600 m i dosyć małych wysokościach względnych, często zbliżone rzeźbą do wyżyn;

charakteryzują je spłaszczone i wyrównane grzbiety łagodne stoki i szerokie doliny, np. Góry Świętokrzyskie.

góry średnie, 

geogr. góry o wysokościach do ok. 1500 m i większych wysokościach względnych;

głębsze i węższe niż w górach niskich doliny, w górnych partiach częste powierzchnie zrównania, np. Sudety, Beskidy.

„Według wysokości wyróżnia się góry niskie (…), góry średnie (…) i góry wysokie.”

Encyklopedia PWN, hasła góry, góry niskie, góry średnie, dostęp:sierpień 2022

error: Content is protected !!