Regionalizacja fizycznogeograficzna Słowacji

Print Friendly, PDF & Email

Czas czytania: 4 min. Mapa regionalizacji fizycznogeograficznej Słowacji do pobrania

Czas czytania: 4 min.
Print Friendly, PDF & Email

Regionalizacja Słowacja

Spis treści

Mapa regionalizacji fizycznogeograficznej Słowacji

Mapa regionalizacji fizycznogeograficznej Słowacji do pobrania: https://apl.geology.sk/mapportal/img/pdf/tm19a.pdf


Bardzo dobry opis słowackiej regionalizacji na blogu Rugala.pl: http://rugala.pl/c/regionalizacja-karpat-slowackich/Uniwersalna dziesiętna regionalizacja fizycznogeograficzna Słowacji

Zgodnie z uniwersalną dziesiętną regionalizacją fizycznogeograficzną Europy według FID terytorium dzisiejszej Słowacji w całości leży w Regionie Karpackim, należącym do pasa młodych gór fałdowych Europy Zachodniej. Dwie trzecie terytorium państwa zajmują właściwe Karpaty, pozostała część przypada na Kotlinę Panońską.

Karpaty Zachodnie

Zewnętrzne Karpaty Zachodnie

Karpaty Słowacko-Morawskie (Slovensko-moravské Karpaty)

 • Pogórze Myjawskie (Myjavská pahorkatina)
 • Białe Karpaty (Biele Karpaty)
 • Jaworniki (Javorníký)
 • Beskid Morawsko-Śląski (Moravsko-sliezske Beskydy)
 • Beskid Śląski (cz. Slezské Beskydy)

Beskidy Zachodnie

 • Beskid Żywiecki
  • Beskid Orawsko-Żywiecki (Oravské Beskydy i Kisucké Beskydy)
  • Pasmo Babiogórskie
  • Działy Orawskie
  • Pasmo Orawsko-Podhalańskie
 • Beskid Sądecki
 • Góry Czerchowskie (Čergov)
 • Góry Kisuckie (Kisucká vrchovina)
 • Magura Orawska (Oravská Magura

Beskidy Środkowe (Podsústava Nizkých Beskyd)

 • Beskid Niski (Nízke Beskydy)
 • Pogórze Ondawskie (Ondavská vrchovina)

Centralne Karpaty Zachodnie

 Obniżenie Orawsko-Podhalańskie

 • Kotlina Orawsko-Nowotarska
 • Pieniny
 • Pogórze Spisko-Gubałowskie
 • Rów Podtatrzański

Małe Karpaty

Dolina Środkowego Wagu

 • Kotlina Trenczyńska (Trenčianská kotlina)
 • Kotlina Ilawska (Ilavská kotlina)
 • Kotlina Wielkiej Bytczy (Bytčianská kotlina)
 • Kotlina Żylińska (Žilinská kotlina)

Łańcuch Małofatrzański

 • Góry Inowieckie (Považský Inovec)
 • Góry Strażowskie (Strážovské vrchy)
 • Mała Fatra (Malá Fatra)

Łańcuch Tatrzański

 • Góry Choczańskie (Chočské vrchy)
 • Tatry Zachodnie (Západné Tatry)
 • Tatry Wschodnie (Východné Tatry)

Obniżenie Nitrzańsko-Turczańskie

 • Kotlina Środkowonitrzańska (Střednonitrianská kotlina)
 • Kotlina Górnonitrzańska (Hornonitrianská kotlina)
 • Żar (Žiar)
 • Kotlina Turczańska (Turčianska kotlina)

Obniżenie Liptowsko-Spiskie

 • Kotlina Liptowska (Liptovská kotlina)
 • Kotlina Popradzka (Popradská kotlina)
 • Kotlina Hornadzka (Hornádska kotlina)
 • Góry Lewockie (Levočské vrchy)

Łańcuch Wielkofatrzański

 • Trybecz (Tríbeč)
 • Ptacznik (Vtáčnik)
 • Hroński Inowiec (Pohronský Inovec)
 • Góry Kremnickie (Kremnické vrchy)
 • Wielka Fatra (Veľká Fatra)

Łańcuch Niżnotatrzański

 • Niżne Tatry (Nízke Tatry)

Wewnętrzne Karpaty Zachodnie

Bruzda Hronu

 • Kotlina Helpiańska (Heľpianské podolie)
 • Kotlina Brezneńska (Breznianská kotlina)
 • Kotlina Lopejska (Lopejska kotlina)
 • Kotlina Bańskobystrzycka (Banskobystrická kotlina)
 • Kotlina Zwoleńska (Zvolenská kotlina)
 • Przełom Dubrawski
 • Kotlina Żarska (Žiarská kotlina)
 • ostatni karpacki odcinek doliny Hronu (brak nazwy w „Karpatach” J. Kondrackiego)

Łańcuch Rudaw Słowackich

 • Góry Szczawnickie (Štiavnické vrchy)
 • Jaworie (Javorie)
 • Polana (Poľana)
 • Góry Bystrzyckie (Bystricka vrchovina)
 • Rudawy Weporskie (Veporské rudohorie)
 • Rudawy Gemerskie (Gemerské rudohorie)
 • Góry Straceńskie (Slovenský raj)
 • Rudawy Spiskie (Volovské vrchy)
 • Branisko i Bachureń
  •  Branisko (Branisko)
  • Bachureń (Bachureň)

Kotlina Południowosłowacka (Juhoslovenská kotlina)

 • Pogórze Krupińskie (Krupinská planina)
 • Kotlina Ipelska (Ipeľská kotlina)
 • Kotlina Łuczeńska (Lučenecká kotlina)
 • Kotlina Rimawska (Rimavská kotlina)

Kras Słowacko-Węgierski (Slovenský kras)

Kotlina Koszycka (Košická kotlina)

Góry Północnowęgierskie

Góry Tokajsko-Slańskie (Slanské vrchy)

Czerhat (Cerová vrchovina)

Karpaty Wschodnie

Zewnętrzne Karpaty Wschodnie

Beskidy Lesiste

 • Bieszczady Zachodnie

Wewnętrzne Karpaty Wschodnie

Pasmo Wyhorlacko-Gutyjskie (Vihorlatsko-gutínska oblasť)

 • Wyhorlat (Vihorlatské vrchy)

Kotlina Panońska (Panónska panva)

Kotlina Zachodniopanońska

Kotlina Wiedeńska

Mała Nizina Węgierska

Wielka Nizina Węgierska

Nizina Zakarpacka

źródło: wikipedia polska, wikipedia słowacka


Regionalizacja fizycznogeograficzna Słowacji według geografii słowackiej

Geomorphologische Einteilung der Slowakei.png

Geografia słowacka zalicza całą Słowację do systemu alpejsko-himalajskiego (Alpsko-himalájska sústava). System ten dzieli się na podsystemy (podsústava), prowincje (provincia), podprowincje (subprovincia) i regiony (oblasť). Regionalizacja słowacka jest partykularna – nie jest powiązana z uniwersalną regionalizacją dziesiętną ani nie uwzględnia regionalizacji stosowanej w państwach ościennych, mimo że granice państwowe dzielą wiele jednostek fizycznogeograficznych. Mimo tego zarówno nazwy, jak i obszary wielu jednostek pokrywają się z przyjętymi w regionalizacji dziesiętnej.

Największą różnicą jest przesunięcie granicy Karpat Zachodnich i Wschodnich na zachód – z linii Przełęczy Łupkowskiej i doliny Osławy na linię Przełęczy Tylickiej, Gór Czerchowskich, Gór Slańskich i Wyhorlatu.

Podsystem Karpaty – podsústava Karpaty

Prowincja Karpaty Zachodnie – provincia Západné Karpaty

Podprowincja Wewnętrzne Karpaty Zachodnie – subprovincia Vnútorné Západné Karpaty

 • Region Rudawy Słowackie – oblasť Slovenské rudohorie
  • Veporské vrchy – Rudawy Weporskie
  • Spišsko-gemerský kras
  • Stolické vrchy – Góry Stolickie
  • Revúcka vrchovina – Pogórze Rewuckie
  • Slovenský kras – Kras Słowacko-Węgierski
  • Volovské vrchy – Rudawy Spiskie
  • Čierna hora
  • Rožňavská kotlina – Kotlina Rożniawska
 • Region fatrzańsko-tatrzański – Fatransko-tatranská oblasť
  • Malé Karpaty – Małe Karpaty
  • Považský Inovec – Góry Inowieckie
  • Tribeč – Trybecz
  • Strážovské vrchy – Góry Strażowskie
  • Žiar – Żar
  • Malá Fatra – Mała Fatra
  • Veľká Fatra – Wielka Fatra
  • Súľovské vrchy
  • Starohorské vrchy – Starohorskie Wierchy
  • Chočské vrchy – Góry Choczańskie
  • Tatry
  • Nízke Tatry – Niżne Tatry
  • Kozie chrbty – Kozie Grzbiety
  • Branisko – Branisko
  • Žilinská kotlina – Kotlina Żylińska
  • Hornonitrianska kotlina – Kotlina Górnonitrzańska
  • Turčianska kotlina – Kotlina Turczańska
  • Podtatranská kotlina
  • Hornádska kotlina – Kotlina Hornadzka
  • Horehronské podolie
 • Region „Średniogórze Słowackie” – oblasť Slovenské stredohorie
  • Vtáčnik – Ptacznik
  • Pohronský Inovec – Hroński Inowiec
  • Štiavnické vrchy – Góry Szczawnickie
  • Kremnické vrchy – Góry Kremnickie
  • Poľana – Polana
  • Ostrôžky
  • Javorie – Jaworie
  • Krupinská planina – Pogórze Krupińskie
  • Zvolenská kotlina – Kotlina Zwoleńska
  • Pliešovská kotlina
  • Žiarska kotlina – Kotlina Żarska
 • Region „Obniżenia luczeńsko-koszyckie” – oblasť Lučensko-košická zníženina
  • Bodvianska pahorkatina1.1.1.4.2. Juhoslovenská kotlina – Kotlina Południowosłowacka
  • Košická kotlina – Kotlina Koszycka
 • Region matrańsko-slański – Matransko-slanská oblasť
  • Burda
  • Cerová vrchovina – Czerhat
  • Slanské vrchy – Góry Tokajsko-Slańskie
  • Zemplínske vrchy – Wzgórza Zemplińskie

Podprowincja Wewnętrzne Karpaty Zachodnie – subprovincia Vonkajšie Západné Karpaty

 • Region Karpaty Słowacko-Morawskie – oblasť Slovensko-moravské Karpaty
  • Biele Karpaty – Białe Karpaty
  • Javorníky – Jaworniki
  • Myjavská pahorkatina – Pogórze Myjawskie
  • Považské podolie
 • Region Beskidy Zachodnie – oblasť Západné Beskydy
  • Moravsko-sliezske Beskydy – Beskid Morawsko-Śląski
  • Turzovská vrchovina
  • Jablunkovské medzihorie
 • Region Beskidy Środkowe – oblasť Stredné Beskydy
  • Kysucké Beskydy – Beskid Orawsko-Żywiecki
  • Kysucká vrchovina – Góry Kisuckie
  • Oravské Beskydy – Beskid Orawsko-Żywiecki
  • Podbeskydská brázda
  • Podbeskydská vrchovina
  • Oravská Magura – Magura Orawska
  • Oravská vrchovina
 • Region Beskidy Wschodnie – oblasť Východné Beskydy
  • Pieniny
  • Ľubovnianska vrchovina
  • Čergov – Góry Czerchowskie
 • Region podhalańsko-magurski – Podhôľno-magurská oblasť
  • Skorušinské vrchy
  • Podtatranská brázda – Rów Podtatrzański
  • Spišská Magura
  • Levočské vrchy – Góry Lewockie
  • Bachureň – Bachureń
  • Spišsko-šarišské medzihorie
  • Šarišská vrchovina
  • Oravská kotlina

Prowincja Karpaty Wschodnie – provincia Východné Karpaty

Podprowincja Wewnętrzne Karpaty Wschodnie – subprovincia Vnútorné Východné Karpaty

 • Region wyhorlacko-gutyński – Vihorlatsko-gutínska oblasť
  • Vihorlatské vrchy – Wyhorlat

Podprowincja Zewnętrzne Karpaty Wschodnie – subprovincia Vonkajšie Východné Karpaty

 • Region „Połoniny” – oblasť Poloniny
  • Bukovské vrchy – Bieszczady
 • Region „Beskidy Niskie” – oblasť Nízke Beskydy
  • Busov – Busov
  • Ondavská vrchovina – Pogórze Ondawskie
  • Laborecká vrchovina
  • Beskydské predhorie

Podsystem Kotlina Panońska – podsústava Panónska panva

Prowincja Kotlina Zachodniopanońska – provincia Západopanónska panva

Podprowincja Kotlina Wiedeńska – subprovincia Viedenská kotlina

 • Region Nizina Zahorska – oblasť Záhorská nížina
  • Borská nížina
  • Chvojnická pahorkatina
 • Region „Kotlina Południowomorawska” – oblasť Juhomoravská panva
  • Dolnomoravský úval

Podprowincja Mała Nizina Węgierska – subprovincia Malá dunajská kotlina

 • Region Nizina Naddunajska – oblast Podunajská nížina
  • Podunajská pahorkatina
  • Podunajská rovina

Prowincja „Kotlina Wschodniopanońska” – provincia Východopanónska panva

Podprowincja Wielka Nizina Węgierska – subprovincia Veľká dunajská kotlina

 • Region Nizina Wschodniosłowacka – oblasť Východoslovenská nížina
  • Východoslovenská pahorkatina
  • Východoslovenská rovina

źródło: wikipedia

Bibliografia

 • Emil Mazúr, Michal Lukniš, B. Balatka, J. Loučková, J. Sládek Geomorfologické členenie SSR a ČSSR. Mapa mierky 1:500 000, Slovenská kartografia, SUGK, Bratislava 1986
 • Jerzy Kondracki W sprawie fizycznogeograficznego podziału Europy w klasyfikacji dziesiętnej, „Przegląd Geograficzny” tom XXXVII, z.3, 1965, str. 539-547
 • Jerzy Kondracki Podstawy regionalizacji fizycznogeograficznej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1969
 • Jerzy Kondracki Karpaty, wydanie drugie poprawione, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1989, ISBN 83-02-04067-3
 • Jerzy Kondracki Fizycznogeograficzna regionalizacja Czech, Słowacji, Węgier i Rumunii w układzie dziesiętnym, „Przegląd Geograficzny”, tom LXVIII, z 3-4, 1996, str. 457-466
 • Róbert Čeman (red.) Slovenská Republika. Zemepisný atlas, 2. vydanie, Mapa Slovakia Plus s.r.o., b.m.w., 2007, ISBN 80-8067-138-9

źródło: wikipedia


error: Content is protected !!