Przyroda | Echa leśne – Cietrzew

Print Friendly, PDF & Email

Czas czytania: < 1 min. Cietrzew – ginący trubadur |
W Polsce był ptakiem łownym z ustanowionym okresem ochronnym (do 1 kwietnia 1995 r.) Obecnie jest objęty ścisłą ochroną gatunkową.

Czas czytania: < 1 min.
Print Friendly, PDF & Email

Echa leśne: Cietrzew – ptak na granicy przetrwania

Cietrzew zwyczajnycietrzew (Lyrurus tetrix) – należy do ptaków z rodziny kurowatych (bażantowate). Zamieszkuje Eurazję i w skali globalnej nie jest zagrożony wyginięciem. Natomiast w Polsce jest to gatunek zagrożony wyginięciem, wpisany do “polskiej czerwonej księgi zwierząt”. Występuje wyspowo, w kilkunastu oddzielnych ostojach w północno-wschodnich lub wschodnich regionach kraju, również w Karpatach Zachodnich, Sudetach Zachodnich, na Kielecczyźnie oraz w Borach Dolnośląskich. Aktualnie (2020) jego populacja w Polsce szacowana jest na 400–500 osobników. Mimo prawnej ochrony jego populacja stale maleje.

W Polsce był ptakiem łownym z ustanowionym okresem ochronnym (do 1 kwietnia 1995 r.) Obecnie jest objęty ścisłą ochroną gatunkową. Wokół tokowisk cietrzewi obowiązuje strefa ochronna w promieniu do 500 metrów (od 1 lutego do 31 sierpnia), również strefę ochronną stanowi obszar, na którym ptaki przebywają w okresie zimowym (od 1 grudnia do 1 marca).

Samica cietrzewia

Polski | Artykuł o cietrzewiu w czasopiśmie Pieniny Polski Region: Artykuł o cietrzewiu | źródło: strona Nadleśnictwa Krościenko nad Dunajcem

English | Article: Black grouse the vanishing troubadour


Artykuł: Zmiany ornitofauny w rejonie zbiorników zaporowych w Pieninach | Monografie pienińskie Pieniński Park Narodowy

Natura 2000 w gminie Szczawnica

Z uwagi na znaczny spadek liczebności cietrzewia na przełomie lat 70. w Polsce, kurak ten został objęty ścisłą ochroną gatunkową a tokowiska ochroną strefową. Obecnie cietrzew jest wpisany do „Polskiej czerwonej księgi zwierząt” jako gatunek zagrożony. Konieczne jest również zwiększenie w społeczeństwie wiedzy na temat potrzeb i metod ochrony cietrzewia. Głównym celem projektu jest zachowanie krajowej populacji cietrzewia, poprzez stworzenie nowych stanowisk lęgowych oraz utrzymanie istniejących. Środki finansowe na realizację zadań w projekcie będą pochodziły z funduszu leśnego i środków własnych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych.


Echa Leśne TV:

error: Content is protected !!