Krościenko nad Dunajcem może znowu stać się uzdrowiskiem

Print Friendly, PDF & Email

Czas czytania: < 1 min. Krościenko nad Dunajcem może znowu stać się uzdrowiskiem | Perspektywy pozyskania nowych ujęć wód leczniczych

Czas czytania: < 1 min.
Print Friendly, PDF & Email

W wydanej w 2021 roku monografii “Ocena potencjału surowcowego i gospodarczego nieużytkowanych i wstępnie rozpoznanych złóż wód leczniczych wraz ze wskazaniem obszarów perspektywicznych dla ich ujmowania i zagospodarowania. Karpaty i zapadlisko przedkarpackie” możemy znaleźć Krościenko nad Dunajcem jako miejsce gdzie będą prowadzone badania nad możliwościami stworzenia nowych ujęć wód mineralnych. W monografii krościeńskim wodom poświęcone jest kilka tematów, m.in. charakterystyka obszaru perspektywicznego dla ujęcia wód leczniczych, stan środowiska w rejonie badań, uzasadnienie lokalizacji i głębokości wiercenia, budowa geologiczna, warunki hydrogeologiczne i charakterystyka źródeł wód leczniczych. Zachęcamy do lektury.

źródło: https://www.pgi.gov.pl/


error: Content is protected !!