Tatry Słowackie | od 1 listopada zamknięte szlaki piesze

Czas czytania: < 1 min.
Print Friendly, PDF & Email

Tatry Słowackie | od 1 listopada zamknięte szlaki piesze

Upozorňujeme turistov, že každoročne od 1. novembra začína vo vysokohorskom prostredí Tatranského národného parku sezónna uzávera turistických chodníkov. Pri výbere túr majte na pamäti, že viaceré značkované turistické chodníky sú UZAVRETÉ do 14. júna 2023. Otvorené ostávajú chodníky po vysokohorské chaty, okrem turistického chodníka, ktorý vedie k Chate pod Rysmi.

Všetky miesta týkajúce sa uzávery sú v teréne označené. Orientáciu turistom v teréne počas snehovej pokrývky uľahčí zimné tyčové značenie. Horská záchranná služba odporúča turistom v zimnom období používať patričnú výstroj a výzbroj a aby aj v tomto zimnom období kládli veľký dôraz na dôsledné dodržiavanie pokynov HZS a Návštevného poriadku TANAPu.

Prosíme návštevníkov, aby rešpektovali túto uzáveru, ktorá okrem iného zohľadňuje aj bezpečnosť pohybu vo vysokohorskom teréne.

https://hzs.sk/

“Przypominamy turystom, że sezonowe zamknięcie szlaków turystycznych w terenie wysokogórskim Tatrzańskiego Parku Narodowego rozpoczyna się co roku 1 listopada. Wybierając piesze wędrówki należy pamiętać, że kilka oznaczonych szlaków turystycznych jest ZAMKNIĘTYCH do 14 czerwca 2023 r. Trasy do schronisk wysokogórskich pozostają otwarte, z wyjątkiem szlaku, który prowadzi do Schroniska pod Rysami. Wszystkie zamknięte miejsca są oznaczone w terenie. Orientację turystów w terenie podczas pokrywy śnieżnej ułatwią zimowe oznaczenia słupków. Horska Zachranna Sluzba radzi turystom, aby w okresie zimowym używali odpowiedniego ubioru i sprzętu oraz kładli duży nacisk na ścisłe przestrzeganie zaleceń HZS i Regulaminu zwiedzania TANAP. Prosimy odwiedzających o uszanowanie tego zamknięcia, które uwzględnia między innymi bezpieczeństwo poruszania się w terenie wysokogórskim.”

źródło: HZS, tłumaczenie z języka słowackiego

Zamknięte szlaki można sprawdzić tutaj: LINK

Zagrożenie lawinowe i aktualne prognozy pogody dla Tatr słowackich (Tatry Wysokie i Zachodnie Tatry) można sprawdzić tutaj: https://hzs.sk/vysoke-tatry/ https://hzs.sk/zapadne-tatry/


error: Content is protected !!