Słowacki Raj | Warunki w górach | stan na 07.05.2022

Czas czytania: < 1 min.
Print Friendly, PDF & Email

źródło: https://www.hzs.sk/

Slovenský raj

Drevené rebríky v rokline Veľký Sokol sú v zlom technickom stave, prechod roklinou je náročný.

V zlom technickom stave je tiež sústava drevených rebríkov v doline Bieleho potoka a to od ústia Kyseľa po Klauzy – zelený TZCH.

Nedoporučujeme prechod roklinou Kyseľ-Karolinyho vodopád,je tam odtrhnuté oceľové lano a prechod je veľmi nebezpečný.

Upozorňujeme návštevníkov, že z dôvodu prívalových dažďov je zvýšená hladina vodných tokov v roklinách a tiesňavách Slovenského raja a preto neodporúčame ich prechod.

Podmienky na splav Prielomu Hornádu sú dobré. Splav Hornádu je otvorený od 1.5.2022.

Słowacki Raj

Drewniane drabiny w przełomie Wielkiego Sokola są w złym stanie technicznym, przejście przez wąwóz jest utrudnione.

W złym stanie technicznym jest również system drewnianych drabin w dolinie Bieleho potoka, od ujścia Kyseľa po Klauzy – zielony TZCH.

Nie polecamy przekraczania wąwozu Kyseľ-Karolinyho vodopád, tam jest zerwana stalowa lina i przejście jest bardzo niebezpieczne.

Uprzejmie informujemy, że z powodu ulewnych deszczów poziom cieków wodnych w wąwozach Słowackiego Raju jest podwyższony i dlatego nie zalecamy ich przekraczania.

Warunki do spływu Przełomem Hornadu są dobre. Spływ Hornádu jest otwarty od 1.5.2022.


error: Content is protected !!