Słowacja | Czasowo przywrócone kontrole graniczne od 24 maja do 8 czerwca 2023

Czas czytania: 2 min.
Print Friendly, PDF & Email

Spis treści


Komunikat po słowacku

🔹🔹DOČASNÉ ZAVEDENIE HRANIČNÝCH KONTROL Z DÔVODU BEZPEČNOSTI POČAS GLOBSECU🔹🔹

🚩od 24. mája 2023 do 8. júna 2023 Slovensko obnovuje kontrolu hraníc s Rakúskou republikou, Maďarskom, Českou republikou, Poľskou republikou a na medzinárodných letiskách

🚩 dôvodom zavedenia dočasných hraničných kontrol je konania medzinárodnej, bezpečnostnej konferencie GLOBSEC

💬„Zúčastnia sa na nej významné politické a iné osobnosti verejného života z Európy a z ostatných častí sveta. Prioritou je preto zaistenie vysokého bezpečnostného štandardu tohto významného medzinárodného podujatia. Materiál som predložil ako iniciatívny a toto opatrenie je dočasné,” povedal šéf rezortu vnútra Roman Mikulec.

🚩cieľom je zabezpečiť verejný poriadok a bezpečnosti na území Slovenskej republiky počas konania bezpečnostnej konferencie

🚩tento návrh nariadenia je v súlade s čl. 25 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/399, ktorým sa ustanovuje Kódex schengenských hraníc

❗️Zoznam hraničných priechodov určených pre vstup do SR nájdete na linku: https://www.minv.sk/?tlacove-spravy…

https://www.facebook.com/ministerstvovnutraSR


Tłumaczenie na język polski

🔹🔹CZASOWE REALIZACJE KONTROLI GRANICZNYCH DLA BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS GLOBSECU🔹🔹

🚩od 24 maja 2023 do 8 czerwca 2023 r. Słowacja przywraca kontrolę graniczną z Austrią, Węgrami, Czechami, Polską oraz na międzynarodowych lotniskach

🚩 powodem wprowadzenia tymczasowych kontroli granicznych jest zorganizowanie międzynarodowej konferencji bezpieczeństwa GLOBSEC

🗣„Będą w nim uczestniczyć ważne osoby polityczne i inne osoby publiczne z Europy i innych części świata. Dlatego priorytetem jest zapewnienie wysokiego standardu bezpieczeństwa tego ważnego międzynarodowego wydarzenia. Materiał złożyłem jako inicjatywę i ten środek jest tymczasowy – powiedział szef ośrodka wewnętrznego Roman Mikulec.

🚩 celem jest zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa na terenie Republiki Słowackiej podczas konferencji bezpieczeństwa

🚩 ten projekt rozporządzenia jest zgodny z artykułem. 25 rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 ustanawiających Kodeks Graniczny Schengen

❗️Lista przejść granicznych dla wjazdu do Słowacji znajduje się na stronie: https://www.minv.sk/?tlacove-spravy…


Lista przejść granicznych, które będą objęte kontrolą

Poľská republika

Cestné hraničné priechody

 • Skalité – Zwardoń (diaľnica)
 • Skalité – Zwardoń
 • Novoť – Ujsoły
 • Oravská Polhora – Korbielów
 • Bobrov – Winiarczykówka
 • Trstená – Chyžné
 • Suchá Hora – Chochołów
 • Čirč – Leluchow
 • Kurow – Muszynka
 • Lesnica – Szczawnica
 • Lysá nad Dunajcom – Niedzica
 • Mníšek nad Popradom – Piwniczna
 • Vyšný Komárnik – Barwinek
 • Tatranská Javorina – Lysa Poľana
 • Palota – Radoszyce
 • Nižná Polianka – Ožena
 • Podspády – Jurgów
 • Becherov – Konieczna

Železničné hraničné priechody

 • Skalité – Zwardoň
 • Palota – Lupków
 • Plaveč – Muszyna


Co oznacza wprowadzenie tymczasowej kontroli na granicach dla turysty z Polski, który chce wyjechać na Słowację?

Przede wszystkim konieczność zabrania dokumentu uprawniającego do wjazdu lub wejścia na teren Słowacji, czyli dowodu osobistego lub paszportu. To dotyczy również wycieczek górskich, na liście przejść z tymczasową kontrolą jest również turystyczne przejście graniczne Leśnica – Szczawnica.

Lokalizacja na mapy.cz TPG Leśnica-Szczawnica

Ponadto kontrola może spowodować kolejki na granicy, co również warto wziąć pod uwagę planując wycieczki na Słowację w tym okresie czasu.

Słowackie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, w celu zmniejszenia czasu odprawy, prosi, żeby podjeżdżając do kontroli na granicy mieć już przygotowane odpowiednie dokumenty w gotowości do okazania.


error: Content is protected !!