Zostań ratownikiem GOPR

Czas czytania: 2 min.
Print Friendly, PDF & Email

26 luty 2023, Nowy Targ Egzamin Wstępny na Kandydata na Ratownika Górskiego.

Twoją pasją są góry ? Chcesz pomagać ludziom ?

Zostań Ratownikiem Górskim !!!

Grupa Podhalańska GOPR zaprasza w swoje szeregi 🙃

Każdego roku końcem lutego Grupa Podhalańska GOPR organizuje Egzamin Wstępny na Kandydata na Ratownika Górskiego.

W tym roku egzamin będzie 26.02.23

Jeżeli znasz dobrze góry, masz dobrą kondycję, umiesz jeździć na nartach – możesz przystąpić do egzaminu wstępnego.

Szczegóły poniżej:

Aby przystąpić do egzaminu należy posiadać przy sobie zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do odbycia egzaminu do GOPR oraz posiadać niezbędny sprzęt do sprawnego poruszania się w warunkach zimowych w górach i na stoku narciarskim.

Osoby posiadające dodatkowe kwalifikacje, np. kurs KPP, uprawnienia przewodnickie, PZN, PZA, itp.) powinny zabrać dokumenty je potwierdzające na egzamin. Zaleca się stosowanie sprzętu skitourowego.

Egzamin składa się z czterech części:

Część kondycyjno-techniczna – wyjście na czas na Turbacz w oparciu o szlak zielony z Długiej Polany wg wyznaczonej trasy (część przejścia będzie miała techniczny charakter) z ekwipunkiem potrzebnym do odbycia egzaminu.

Limit czasu – ustalony w dniu egzaminu przez ratownika, (przyjście za instruktorem dyskwalifikuje z dalszej części egzaminu!)

Część narciarska – zjazd na nartach z Turbacza na Długą Polanę (jazda w zróżnicowanym terenie), a następnie jazda na stoku Długa Polana (hamowanie pługiem do zatrzymania, ześlizg boczny, skręt „Stop”, jazda dowolna) – Ocena Instruktorów. Skala 1-5.

Część teoretyczna – ogólna znajomość pasm górskich w Polsce i szczegółowa znajomość terenu działania Grupy Podhalańskiej + ogólna wiedza o górach – przeprowadzona w formie pisemnej lub ustnej. Zaliczenie min. 60%.

Prezentacja osobista – indywidualne wystąpienie/rozmowa przed Komisją Egzaminacyjną (ok. 2 -5 min.) tematy: działalność górska, motywy przyjścia do GOPR, przydatne umiejętności oraz uprawnienia.

Ocena Instruktorów. Skala 1-5.

Kolejne etapy rekrutacji.

Po otrzymaniu pozytywnej oceny z egzaminu kandydackiego należy w ustalonym przez GOPR czasie (zazwyczaj około miesiąca) odbyć rozmowę kwalifikacyjną z Naczelnikiem Grupy oraz złożyć w Stacji Centralnej Grupy następujące dokumenty:

– Życiorys z uwzględnieniem działalności górskiej.

– Podanie o przyjęcie na kandydata podpisane przez dwóch ratowników GP GOPR

tzw. wprowadzających – osoby nie znające osobiście ratowników mogą o tym poinformować już podczas odczytywania wyników z egzaminu, w takim wypadku GOPR pomoże w znalezienie wprowadzających.

– Ewentualne kserokopie potwierdzeń posiadania dodatkowych kwalifikacji (np. kursu KPP, uprawnień przewodnickich, PZN, PZA, itp.)

Więcej informacji oraz pytania prosimy kierować mailowo na adres: szef.szkolenia@goprpodhale.pl

Rafał Zmarz – Szef Szkolenia Grupy Podhalańskiej GOPR (tel: 693 540 018)

Grupa Podhalańska GOPR, źródło: https://www.facebook.com/GP.GOPR


error: Content is protected !!